środa, 19 listopada 2014

MAPY, batik (2014)
inpirowane odkrywaniem nowych przestrzeni
MAPS, batik (2014)
inspired by exploring new spaces