piątek, 14 września 2012

z cyklu CHOROBY / batik, bawełna/ 80x120cm

from the series DISEASES/ batik on cotton/ 80x120cm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz